2 METŲ GARANTIJA

2 METŲ GARANTIJA

Šiam gaminiui suteikiamas 2 metų garantijos galiojimo terminas. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams ištaisyti, atsiradus dėl gamintojo kaltės, ir galioja visoms gaminio sudėtinėms dalims. Priimdami prekę, būtinai patikrinkite jos komplektaciją, išvaizdą. Jei pastebėjote mechanizmo pažeidimų ar kitų gamybos defektų, atsiradusių prekės naudojimo laikotarpiu, nedelsdami praneškite prekybos vietai, kurioje įsigijote prekę. Garantija negalioja, jei pirkėjas nesilaikė pateiktų naudojimo ir priežiūros taisyklių bei buvo tyčia ar netyčia pažeistos paties pirkėjo. Taip pat kokybės trūkumais nelaikomi natūralus prekės susidėvėjimas, jos savybių pasikeitimas ar skirtingu metu pirktų prekių atspalvio skirtumas. UAB „Vildika" prekių kokybė atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, technines sąlygas bei prekės realizavimui keliamus reikalavimus. Garantiniu laikotarpiu atsiradusį gaminio gamybos defektą, nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus mūsų įmonė ištaiso, sukomplektuoja arba pakeičia kokybiškais savo sąskaita.