KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

UAB „Vildika“ – tai kompanija, gaminanti ir prekiaujanti aukštos kokybės biuro baldais ir kėdėmis.

Mūsų tikslas – pasiūlyti optimalų asortimentą mūsų klientams. Suteikti profesionalią konsultaciją.

Mūsų kompanija pradėjo veiklą nuo 1996 m., kolektyve dirba patyrę specialistai, turintys ilgametę patirtį biuro įrengimo srityje. Ypatingas dėmesys skiriamas darbo aplinkos ergonomikai. Didžioji dalis gaminių ir prekių atitinka europinius ekologinius standartus.

UAB „Vildika“, teikdama aukštos kokybės paslaugas ir tausodama aplinką, sukūrė ir nuolat tobulina kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimus, kurią įgyvendindama įsipareigoja:

 • Analizuoti ir žinoti klientų ir suinteresuotųjų šalių poreikius, lūkesčius, keliamus reikalavimus.
 • Vykdyti atsakingą baldų gamybos proceso kontrolę.
 • Atitikti taikomus teisinius ir kitus reikalavimus ir įvykdyti savo atitikties įsipareigojimus.
 • Organizuoti darbuotojų praktinių įgūdžių ir kvalifikacijos tobulinimą.
 • Saugoti aplinką, taikyti taršos prevencijos priemones, siekiant sumažinti įmonės veiklos daromą poveikį aplinkai.
 • Taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius.
 • Tinkamai tvarkyti veiklos metu susidarančias atliekas.
 • Užtikrinti saugias darbo sąlygas darbuotojams.
 • Tinkamai valdyti galimas avarines situacijas.
 • Nuolat gerinti kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą.
 • Skatinti darbuotojų motyvaciją ir atsakomybę už savo indėlį į kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą.
 • Didinti darbuotojų supratimą apie kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos naudą.

 

Direktorius                                                                                                             Robertas Lazauskas

 

 

Dokumento patvirtinimo data: 2023-06-30.