Preču piegāde

Tikai pēc tam, kad esam saņēmuši jūsu pasūtījumu, preces mūsu Lietuvas noliktavā tiek sagatavotas nosūtīšanai un nosūtītas. Jūs varat arī bez maksas saņemt savas preces mūsu noliktavā (Pakalnės g. 10, Bezdonys, Viļņas rajons, LIETUVA). Noliktavā esošās preces tiek piegādātas 3-5 darba dienu laikā, ja vien pasūtījuma apstiprinājumā nav norādīts citādi. Visos gadījumos Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par piegādes termiņu neievērošanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ, tostarp kurjerpasta kavējumu dēļ. Preces tiek piegādātas uz precīzu piegādes vietu, ko norādījis Pircējs.
Kad Pircējs ir parakstījis kurjera piegādes un pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka preces ir piegādātas atbilstošā stāvoklī, bez defektiem, kas radušies neražošanas defektu dēļ, vai neatbilstībām montāžas laikā (ko var konstatēt, veicot preču ārējo pārbaudi). Ja Pircējs pamana, ka piegādāto preču iepakojums ir bojāts (ārēji bojāts), ka preces ir bojātas un/vai preces nav atbilstošā stāvoklī, Pircējs to atzīmē sūtījuma piegādes un pieņemšanas dokumentā un sastāda brīvas formas sūtījuma un/vai preču bojājumu/neatbilstības aktu. Ja pircējs to neizdara, pārdevējs ir atbrīvots no atbildības pret pircēju par preču bojājumiem, ja šādi bojājumi nav radušies ražošanas defekta dēļ, un par preču neatbilstību attiecībā uz preču montāžu, ja šādu neatbilstību var konstatēt, veicot preču ārēju pārbaudi.
Ja jums ir kādi jautājumi vai šaubas par pasūtījumu, lūdzu, sazinieties ar mūsu konsultantiem. Ja mums radīsies jautājumi par piegādes adresi vai citu informāciju, mēs arī sazināsimies ar jums, lai tos precizētu.
Citas būtiskas tēmas