KRĒSLU CENTRA SERVISS

E-pasts: remontas@vildika.lt

Vai jums ir kādi komentāri par kvalitāti?

E-pasts: remontas@vildika.lt

Garantijas apkalpošanas nosacījumi

UAB “Vildika” preču kvalitāte atbilst Lietuvas Republikā spēkā esošajiem standartiem, tehniskajiem nosacījumiem un prasībām.

Uz precēm attiecas garantija uz PVN rēķinā norādīto termiņu.

Garantijas derīguma termiņš sākas no preču piegādes dienas Pircējam, kas norādīta preču pieņemšanas aktā, vai, ja tāda nav, no PVN rēķina izrakstīšanas dienas.

Garantija tiek piešķirta tikai tad, ja tiek uzrādīti pirkuma dokumenti: PVN rēķins kopā ar kases čeku vai kases čeku, ja par precēm nav samaksāts ar pārskaitījumu.

Klienti piegādā preces garantijas remontam uz sava rēķina.

Saglabājiet pirkuma dokumentus un neizmetiet tos līdz garantijas termiņa beigām!

Krēslu garantijas noteikumi un nosacījumi:

Garantijas noteikumi un nosacījumi:

 • Garantija attiecas uz ražotāja izraisītiem preču kvalitātes defektiem;
 • Garantija attiecas uz visām krēslu sastāvdaļām un piederumiem.
 • Dabisks nolietojums vai preču īpašību izmaiņas netiek uzskatītas par preču kvalitātes defektiem;
 • Dabīgā koka tekstūras un toņu izmaiņas netiek uzskatītas par preču kvalitātes defektu;
 • Preces, kas iegādātas dažādos laikos (t. i., no dažādām ražošanas partijām), var būt ar atšķirīgiem toņiem. Tas netiek uzskatīts par preču kvalitātes defektu;
 • Garantija neattiecas uz gadījumiem, kad prece tiek nepareizi lietota (tieša saules gaisma, temperatūras svārstības, mehāniski bojājumi) vai bojājumi radušies Pircēja tīšas vai netīšas vainas dēļ;
 • Garantija nav spēkā, ja preces ir bojātas nepareizas lietošanas, uzglabāšanas vai transportēšanas rezultātā;
 • Garantija neattiecas uz skrāpējumiem, nobrāzumiem, lūzumiem, kas radušies trieciena vai berzes rezultātā, kā arī korozīvu vai balinošu šķidrumu noplūdēm uz preču virsmas.
 • Garantija nav spēkā, ja pircējs nav ievērojis preču lietošanas un apkopes noteikumus;
 • Garantija nav spēkā, ja pircējs pats ir pārmontējis un pārbūvējis pēc individuāla pasūtījuma izgatavotu preci, ja prece ir paredzēta novietošanai paredzētajā vietā, nevis citā vietā;
 • Garantija nav spēkā, ja preces ir bojātas nepareizas lietošanas, uzglabāšanas vai transportēšanas rezultātā;
 • Garantija netiek piemērota, ja preces ir bojātas nepārvaramas varas apstākļu dēļ;
 • Garantija nav spēkā, ja preces ir papildinātas ar citām detaļām, nevis tām, kam tās paredzētas, vai ja pircējs vai trešās personas tās ir remontējušas;
 • Garantija precēm netiek pagarināta pēc garantijas remonta.

Saņemot preces:

 • Pārbaudiet saturu;
 • Pārbaudīt preču ārējo izskatu (audumus, krāsu utt.), lai konstatētu redzamus mehāniskus bojājumus vai citus defektus;
 • Ja konstatējat defektus, norādiet uz tiem darbiniekiem, kas piegādāja preces. Pretenzijas par nepamanītiem ārējiem bojājumiem netiks pieņemtas 5 dienas pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas (vai, ja šāda akta nav, pēc rēķina izrakstīšanas)

Garantijas termiņš detaļām attiecas uz 8 darba stundu ikdienas lietošanu. Ja krēsls tiek lietots maiņās, garantijas termiņš tiek attiecīgi saīsināts:

 • Vienās maiņās (5 darba dienas pa 8 stundām katru dienu) / Piemēro standarta garantiju.
 • Garantija: izmantošana 2 maiņās (5 darba dienas pa 16 stundām katru dienu) / Garantijas termiņš saīsināts par 50%.
 • Garantija: izmantošana 3 maiņās (5 darba dienas pa 24 stundām katrā) / Garantijas termiņš samazināts par 67%.
 • Garantija: krēsla lietošana 24/7 (7 darba dienas pa 24 stundām katru dienu) / Garantijas termiņš samazināts par 87%.

Ja esat pamanījis ražošanas defektu, kas radies garantijas laikā, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu remontas@vildika.lt un nosūtiet bojātā vai bojātā produkta fotoattēlu, kurā skaidri redzams defekts, bojājums vai cita neatbilstība.

Jebkuru ražošanas defektu, kvantitatīvas vai kvalitatīvas neatbilstības krēslu ražošanā, kas radušās garantijas laikā, novērš, papildina vai nomaina UAB Vildika uz sava rēķina.

Garantija neattiecas uz produkta dabisko nolietojumu un izbalēšanu, dabisko materiālu faktūras un toņu nevienmērību, kā arī uz apkopes darbiem, kas kļuvuši nepieciešami pēc garantijas termiņa sākuma.

Pārdevēja pārstāvja izsaukšana saistībā ar produkta defektu, kas nav radies ražotāja vainas dēļ vai pēc garantijas termiņa beigām, tiek apmaksāta pēc spēkā esošajiem tarifiem.

Krēslu lietošanas un uzturēšanas noteikumi

Kādi ārējie faktori ietekmē jūsu krēslus?

 • GAISMA. Pārliecinieties, ka krēsli nav ilgstoši pakļauti tiešai saules gaismas iedarbībai, kas var ietekmēt to nokrāsu. Arī mainot un/vai pievienojot jaunus krēslus dažādos laikos, var mainīties polsterējuma tonis. Šī krāsu atšķirība, kas pēc kāda laika kļūs mazāk spilgta, nav sliktas mēbeļu kvalitātes pazīme.
 • TEMPERATŪRA. Liela nozīme ir karstumam vai aukstumam. Turklāt pēkšņas temperatūras izmaiņas var radīt nopietnus krēslu vai to daļu bojājumus. Ieteicamā uzglabāšanas vai darba temperatūra ir no +5 līdz +35 °C.
 • MITRUMA LĪMENIS. Ieteicamajam relatīvajam gaisa mitrumam telpā, kurā atrodas krēsli, jābūt 60-70 %. Centieties ilgstoši glabāt krēslus ārpus īpaši sausiem vai mitriem apstākļiem, lai tie nebūtu pakļauti periodiskām izmaiņām. Laika gaitā šādi vides faktori var bojāt krēslu vai to sastāvdaļu integritāti.

Ir ļoti svarīgi apzināties, kā apkārtējās vides klimatiskie apstākļi var ietekmēt krēslu izskatu un kvalitātes īpašības. Ieteicams izvairīties no ilgstošas viena vai pat vairāku nelabvēlīgu faktoru iedarbības. Šie apstākļi paātrina lakas vai krāsas apdares novecošanos, koka krēslu un/vai koka apdares deformāciju un deformāciju, kā arī metāla detaļu koroziju.

Krēslu kalpošanas laikā:

 • Lietojiet krēslus atbilstoši to paredzētajam mērķim. Neslēpot, nelienot un nestāvēt uz krēsliem;
 • Pasargājiet krēslus no šķidrumu (sulas, kafijas, tauku, vīna, ūdens u. c.) un ķīmisko vielu (skābju, sārmu, krāsu, šķīdinātāju u. c.) iedarbības. Pēc noplūdes nekavējoties noslaukiet! Pretējā gadījumā ir iespējamas noslaucītās vietas krāsas, tekstūras un citas fizikālas izmaiņas. Rūpīgi laistiet ziedus, nepārlaistiet tos!
 • Pārvietojot krēslus uz citu vietu, tos nevis stumdiet, bet gan nesiet. Aizsargājiet telpas grīdu!
 • Ir svarīgi zināt, ka cietie krēslu riteņi ir paredzēti mīkstām grīdām (paklājiem), bet gumijotie riteņi – cietām (parkets, lamināts, flīzes) grīdām.

Daži padomi par krēslu tīrīšanu:

 • Centieties, lai krēslu virsma vienmēr būtu sausa. Krēslu daļu virsmu ieteicams tīrīt ar sausu, mīkstu drānu (flaneli, plīsu) un izmantot tikai tam paredzētus tīrīšanas līdzekļus, ko var iegādāties sadzīves ķīmijas veikalos. Ieteicams noslaucīt katru krēsla daļu, tiklīdz tā ir notraipīta;
 • Kīmiski netīrīt krāsotas metāla virsmas. Ieteicams izmantot tīrīšanas līdzekļus, kas īpaši paredzēti krāsotām metāla virsmām, vai sadzīves tīrīšanas līdzekļus bez abrazīvām daļiņām un balinošām īpašībām (piemēram, veļas pulveri);
 • Īpašu uzmanību pievērsiet tam, lai uz krēsliem nenonāktu agresīvi šķidrumi (skābes, sārmi, krāsas, šķīdinātāji u. c.). Šie savienojumi ir ķīmiski aktīvi un var sabojāt virsmu, kā arī var būt bīstami veselībai.
Šie ieteikumi ir balstīti uz vispārēju pieredzi, un tie nav uzskatāmi par pamatu jebkādām juridiskām prasībām.
Pārdevēja pārstāvja izsaukšana par preces defektu, kas nav radies ražotāja vainas dēļ vai kas atklājies pēc preces garantijas termiņa beigām, tiks apmaksāta saskaņā ar Kedžu centra tarifiem.

Citi būtiski jautājumi

Produkta atgriešanas garantija
Preču piegāde
Privātuma politika